• GABINET LOGOPEDYCZNY


  mgr Joanna Hęsio

  neurologopeda kliniczny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej, filolog polski - nauczyciel

Oferta

Zapraszam - troskliwych rodziców i opiekunów wraz z dziećmi do gabinetu logopedycznego mieszczącego się niemal pod sosnami, na skraju lasu w urokliwej, południowo-zachodniej części Swarzędza - na:

 • - ocenę warunków anatomicznych
 • - ocenę i stymulowanie funkcji prymarnych tj. umiejętności pokarmowych od pierwszych miesięcy życia
 • - diagnozę i korektę wad wymowy z elementami terapii ręki
 • - diagnozę i terapię zaburzeń komunikacji uwarunkowanych uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
Example
   WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Klinicznej oraz Wczesnej Interwencji Logopedycznej
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie Logopedii
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej


   DOSKONALENIE ZAWODOWE

 • Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej; prowadzący G. Dragun. Poznań.
 • Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II); prowadzący A. Kaczyńska. Poznań.
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym; prowadzący; M. Baj-Lieder. Poznań.
 • MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99; prowadzący B. Paradowska. Wrocław.
 • Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne; prowadzący; A. Kaczyńska, Wrocław.
 • Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy; prowadzący: dr n. o zdr. M. Rządzka. Swarzędz.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka; prowadzący: dr J. Gruba, M. Polczyk. Uzyskanie uprawnień do korzystania z narzędzia diagnostycznego - KOLD.
 • Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście; prowadzący: dr n. o zdr. M. Rządzka. Warsztaty szkoleniowe. Poznań.
 • Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów; prowadzący: J. Asperski. Szkolenie warsztatowe. Środa Wielkopolska.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia; prowadzący: A. Stojak, A. Kaczyńska. Warsztaty szkoleniowe. Poznań.
 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne; prowadzący M. Baj-Lieder. Warsztaty szkoleniowe. Poznań.
 • Autyzm w szkole. Ogólnopolska konferencja. Leszno.
 • Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Konferencja naukowo-szkoleniowa. Poznań.
 • Szkolenie uprawniające do realizowania programu pn. "Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych" autorstwa M.Zabłockiej, Swarzędz.
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi; prowadzący: dr T. Kaczan. Warsztaty szkoleniowe, Wrocław.
 • Jak pomagać dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy i innymi trudnościami komunikacyjnymi pochodzenia centralnego. Konferencja. Szczecin.
 • "Zrozumieć ucznia z autyzmem". Konferencja i warsztataty organizowane przez "Niebieski Zakątek" w Środzie Wielkopolskiej.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki; prowadzący: K. Gromelska. Szkolenie. Poznań.
 • Afazja. Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne. Moduł I; prowadzący: M. Puchowska. Poznań.
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu; prowadzący: prof. UP dr hab. M. Korendo. Warsztaty szkoleniowe. Poznań.
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją); prowadzący: dr Z. Orłowska-Popek. Kraków.
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju; prowadzący: B. Odowska-Szlachcic. Poznań.
 • Opóźniony rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Warsztaty. Poznań.

Galeria zdjęć